Màn hình cảm ứng

FlipTop FT-TS600-B

Màn hình cảm ứng

TSW-1060