Crestron UC-SB1-AV mang đến giải pháp hội nghị trực tuyến để

Crestron UC-SB1-AV  bao gồm 1 Smart soundbar UC-SB1 và webcam Logitech® C930e (CCS ‑ CAM USB F ‑ 100).