TSW 1060 là màn hình cảm ứng mặt kính, dùng POE.TSW-1060 tích hợp điều khiển Sonos, quản lý phòng họp , điều khiển hội nghị.

This site uses cookies to enhance your web site experience. By continuing to browse, you consent to our use of cookies.