Màn hình  cảm ứng cỡ lớn Crestron TSD-2220 là  màn hình cảm ứng độ phân giải cao của bộ gắn tường bên thứ ba cung cấp giao diện người dùng rộng rãi, lý tưởng để sử dụng với DGE-100 hoặc DM-DGE-200-C.

This site uses cookies to enhance your web site experience. By continuing to browse, you consent to our use of cookies.