Mx Display+ có giao diện thân thiện, Mx Display+ kết nối với chuông cửa T25 vá các camera khác của Mobotix .

Mx Display+ hỗ trợ đóng mở cửa tự động.