MOBOTIX MX-DoorMaster Door Opener : Chuông gắn tường hỗ trợ mở cửa .
Đây là sản phẩm của Mobotix có tác dụng như chuông báo khi có người nhấn chuông .
MX-DoorMaster có chức năng mở cửa , có thể thay đổi âm lượng và nhạc chuông .