MOBOTIX App cho iOS và Android dùng quản lý các camera hoặc hệ video door phone thông qua WIFI , 3G/4G .

Camera MOBOTIX hoặc video door phone sẽ gửi thông báo push đến điện thoại thông qua ứng dụng Mobotix App .

 

Category: Tags: , ,