MC4-R là hệ thống điều khiển 4-Series hỗ trợ Crestron Home™ OS .

MC4-R dành cho Phòng, căn hộ , có  cổng tích hợp để ghép nối các thiết bị không dây infiNET EX® và ER.