Loa âm tường được thiết kế bởi Crestron với thiết kế hài hòa và đơn giản hóa giúp dễ dàng cho lắp đặt và được giới thiết kế nội thất đánh giá cao.

This site uses cookies to enhance your web site experience. By continuing to browse, you consent to our use of cookies.