FlipTop FT-TS600 Crestron là FlipTop tích hợp màn hình điều khiển thích hợp cho phòng họp thông minh , hội nghị truyền hình. Có thể tùy chọn loại cổng kết nối của Fliptop

This site uses cookies to enhance your web site experience. By continuing to browse, you consent to our use of cookies.