CSM-QMTDC-250-4-CN sử dụng động cơ không chổi than .

Motor kết nối với hệ thống thông qua tín hiệu Cresnet

Category: Tag: