• Bộ điều khiền cổng mở âm sàn cơ điện gắn âm sàn.
  • Cánh cửa rộng max 3.5m
  • Mở 110 độ ( 3,5m), mở 180 độ ( 3m), 140 độ ( 2,5m)
  • Tải trong max 500kg