DIN-AP3 : Bộ xử lý trung tâm thế hệ 3 Crestron. DIN-AP3 có thiết kế DIN Rail giúp việc bố trí thiết bị gọn gàng .