Đầu ghi Mobotix Move là sản phẩm mới của Mobotix cho phép tích hợp theo kiểu ” cắm là chạy ”  với 8 hoặc 16 camera Mobotix Move .

Đầu ghi Mobotix Move tích hợp sẵn 16 cổng POE , 1 cổng HDMI cho hình ảnh chất lượng Full HD.

This site uses cookies to enhance your web site experience. By continuing to browse, you consent to our use of cookies.