D16 DualDome camera bao gồm hai ống kính, hai cảm biến hình ảnh HiRes

D16 hỗ trợ MicroSD bên trong

Ghi hình với độ phân giải 12 megapixel

D16 DualDome là một giải pháp bảo mật hiệu quả: Hai khu vực khác nhau có thể được bảo mật chỉ bằng một camera.

This site uses cookies to enhance your web site experience. By continuing to browse, you consent to our use of cookies.