CCS-UC-1 W/PS là Crestron Mercury chỉ hỗ trợ Audio cung cấp cho bạn một giải pháp audio hoàn hảo cho hội nghị trực tuyến , phòng họp.

CCS-UC-1 W/PS tương thích với các phần mềm hội nghị trực tuyến như Microsoft Team, Skype for Business , Zoom Rooms, …

CCS-UC-1 W/PS cũng tương thích với các hệ thống SIP-VoiP khác hoàn hảo .

Các loại điện thoại, máy tính bảng , Laptop cũng dễ dàng kết nối với CCS-UC-1 W/PS thông qua bluetooth.

This site uses cookies to enhance your web site experience. By continuing to browse, you consent to our use of cookies.