Ứng dụng điều khiển di động tối ưu cho nhà thông minh, văn phòng hoặc lớp học. Dễ dàng tích hợp các thiết bị Apple® iOS® và Android® với Hệ thống điều khiển Crestron® để giám sát và điều khiển đèn, media, nhiệt độ, bảo mật và hơn thế nữa từ mọi nơi có kết nối băng thông rộng di động hoặc Wi-Fi.

Category: Tags: ,
This site uses cookies to enhance your web site experience. By continuing to browse, you consent to our use of cookies.