Cameo® C2N-CBD-P là bàn phím đa năng gắn tường, có đèn led nền , có cảm biến ánh sáng đi kèm .

Crestron có nhiều dạng mặt trang trí để thay thế cho C2N-CBD-P phù họp với từng môi trường dử dụng .

This site uses cookies to enhance your web site experience. By continuing to browse, you consent to our use of cookies.