Honeywell 997 là cảm biến chuyển động hồng ngoại thụ động có dây được thiết kế để gắn trần . Phạm vi hoạt động đường kính 11m và độ cao 3,7m.

This site uses cookies to enhance your web site experience. By continuing to browse, you consent to our use of cookies.