Đây là loại cảm biến hồng ngoại thụ động kết nối bằng Cresnet®

Cảm biến chuyển động hồng ngoại thụ động giúp phát hiện chuyển động một cách chính xác đồng thời giảm thiểu việc báo ảo .

GLS-OIR-C-CN dùng kết nối Cresnet®.kết nối trực tiếp với hệ thống nên tín hiệu luôn đảm bảo.

.GLS-OIR-C-CN dùng cho việc bật tắt đèn , kiểm soát nhiệt độ và các thiết bị khác trong phòng.

 

This site uses cookies to enhance your web site experience. By continuing to browse, you consent to our use of cookies.