Multi-Purpose LCD Keypad

C2N-LCDB3  là bàn phím dạng LCD tích hợp cảm biến nhiệt độ.

C2N-LCDB3 thể hiện các chức năng chiếu sáng, rèm, âm thanh.

This site uses cookies to enhance your web site experience. By continuing to browse, you consent to our use of cookies.