Ampli đa vùng C2N-AMP-4X100 . Hỗ trợ 6 nguồn nhạc , 4 vùng âm thanh .

C2N-AMP-4X100 dùng cho nhà ở, doanh nghiệp nhỏ đến trung bình .

This site uses cookies to enhance your web site experience. By continuing to browse, you consent to our use of cookies.