DM NVX® : Truyền tín hiệu qua IP

Giải pháp truyền tín hiệu thông qua IP của Crestron phù hợp cho hầu hết

  • Mọi đối tượng
  • Mọi khuôn viên
  • Mọi loại tín hiệu AV.