Crestron và Logitech trở thành đối tác của nhau

Crestron + Logitech

Crestron và Logitech bắt tay nhau để cung cấp các giải pháp phòng họp với nhiều sự lựa chọn hơn và thông minh hơn.
Hệ thống mới kết hợp nền tảng Crestron Flex với công nghệ hội nghị truyền hình và âm thanh Logitech, để mang đến một giải pháp hội nghị truyền hình hàng đầu. Chức năng kiểm soát , lên lịch và quản lý phòng có thể phú hợp cho mọi quy mô. 
Dòng sản phẩm Crestron Flex C-Series kết hợp với Logitech Rally hoặc Logitech Meetup mang đến cho khách hàng trải nghiệm phòng liền mạch từ hội nghị truyền hình đến phòng điều khiển tiên tiến như cảm biến chiếm chỗ, trình bày không dây, chuyển đổi nguồn và hơn thế nữa.

This site uses cookies to enhance your web site experience. By continuing to browse, you consent to our use of cookies.